FAQS & COVID-19

Sí.

Hi ha solucions diverses per a totes aquestes situacions, però com que cada cas és especial i diferent, convé contactar amb el servei d'admissions de l'escola i preguntar pel vostre cas concret.

Inici jornada escolar (per a tothom): 8.30 h, de dilluns a divendres.

Fi jornada escolar (per a tothom): 16.30 h, de dilluns a divendres.

Servei d’acollida (opcional): de 7.30 a 8.30 h i de 16.30 a 17.45 h

 

Menjador

Menjador petits (menjador + hora de migdiada o lleure amb monitors/ores):

- Escola bressol (P1 i P2): de 12.00 a 13.00 h + migdiada de 13.00 a 14.00 h

- Infantil (P3 a P5): de 13.00 a 15.00 h (optativament l’alumnat de P3 pot fer la migdiada)

 

Menjador grans (menjador + hora de lleure amb monitors/ores):

- Primer torn (alumnat de 1r a 5è de primària): de 13.00 a 15.00 h

- Segon torn (alumnat de 6è de primària a batxillerat): de 14.00 a 15.00 h (aquest horari té alguna variació per a ESO i BAT).

Els horaris i les pautes del menjador poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

Transport escolar: Diferents línies d’autocar, totes amb arribada abans de les 8.30 h i amb sortida abans de les 16.40 h. 

Activitats extraescolars: Oferim un ventall molt ampli d’activitats de migdia i activitats de tarda, en un horari que variarà segons l’activitat i les edats de l’alumnat.

Els horaris i les pautes de les activitats extraescolars poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

Les tarifes per escolarització que s’ofereixen a la Socrates Educa International School són variables en funció de l’edat de l’alumne/a, però sempre se sistematitzen en 10 pagaments iguals al llarg del curs escolar.

Les quotes parteixen de 450 €/pagament a l’escola bressol i a infantil i varien de manera creixent segons l’edat a primària, secundària i batxillerat, curs en què també dependran de si volen la titulació de BAT local (homologada per la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i PISA), la titulació IB (International Baccalaureate Diploma) o la doble titulació BAT + IB.

La resta de despeses associades a la vida escolar són poques i ben acotades segons la demanda que en fa cada usuari, l’edat i el perfil familiar (famílies nombroses, necessitats especials, etc.):

-    Material i llibres (un pagament per curs), excursions (aproximadament 3 per curs), colònies de final de curs o viatges amb intercanvi (varia des de P1 fins a BAT).

-    Per a serveis opcionals, amb diferents tarifes, molt flexibles: transport, menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida.

Tenint en compte la diversitat en la combinació de possibilitats, és convenient contactar amb l’escola per consultar el perfil de despesa associat a cada família i les possibilitats d’accedir a descomptes o ajuts per diferents conceptes.

Sí. Tenint en compte la diversitat en la combinació de possibilitats, és convenient contactar amb l’escola per consultar el perfil de despesa associat a cada família i les possibilitats d’accedir a descomptes o ajuts per diferents conceptes.

Sí. Som una escola inclusiva amb un Departament de Psicopedagogia propi i especialitzat. En qualsevol cas, cal parlar amb l’escola per establir quines són aquestes necessitats per assegurar la millor opció i l’encaix de l’estudiant i el seu grup.

La quantitat d’alumnes per classe és variable segons les edats. Hi ha dos grups per cada nivell, que van des dels 12 alumnes a l’escola bressol fins als 25 a infantil i primària i als 30 com a màxim d’ESO i batxillerat. Aquests volums ens garanteixen la capacitat de relació i socialització ideal per ajudar cada estudiant a trobar en cada moment i edat la solució més adient a les seves necessitats.

De tota manera, aquests són valors màxims que es veuen molt afectats per la metodologia d’ensenyament de la Socrates Educa International School, amb molt professorat i desdoblaments constants.

Els grups i els protocols de relació entre l’alumnat de l'escola poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

Sí, la Socrates Educa International School aposta per l’uniforme com a eina d’equitat, per focalitzar l’alumne en allò que realment ve a fer a l’escola i que s’oblidi d’altres conceptes, sovint associats a la roba, que no formen part dels valors que els volem ensenyar o els distreuen d’allò que és important de veritat: anar ben vestit, amb roba còmoda i pràctica per a la vida escolar diària.

De P1 a P3 van amb xandall; de P4 a 4t d’ESO, amb l’uniforme escolar, i a batxillerat ja no porten uniforme, tot i que han de respectar la normativa existent en aquest àmbit.

Podem dir que la múltiple combinació de peces i la flexibilitat en l’elecció dels colors que poden portar, fan que la vivència de dur uniforme no sigui “uniformitzada”, ja que l’alumne/a troba la combinació que li agrada més, que li és més pròpia i que el singularitza.

Al nostre parer, l’ús d’uniforme economitza la despesa familiar i optimitza el temps dedicat a la preparació diària de la roba i el material escolar.

Per fer-ho encara més fàcil, en tots els casos es pot comprar tot el que fa falta a la botiga de l’escola (amb comandes en línia o presencialment).

Sí. Diferents línies per a totes les edats, des de P2 a BAT, que permeten acostar l’escola al territori. El servei el fa una empresa especialitzada en transport escolar i amb molts anys d’experiència, segura i fiable.

A més, volem fer una crida a favor de l’ús del transport escolar com una mesura més per afavorir la sostenibilitat i el medi ambient.

Si voleu informació més detallada sobre el tema, visiteu la secció corresponent.

Els horaris i les pautes del transport escolar poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

El menjador és un espai educatiu més de l’escola. I un espai molt important.

L’alumnat pot escollir quedar-s’hi o no, amb regularitat o esporàdicament. Oferim diferents tarifes que s’ajusten a la voluntat de cada família. Per al servei de menjador combinem diferents serveis de gran qualitat:

La cuina, a mans d’una empresa experta que treballa exclusivament per a la Socrates Educa International School, està supervisada per inspectors externs i propis, i ofereix una dieta revisada i pautada per la nostra pròpia dietista, i elaborada amb productes comprats per l’escola. Controlem tot el procés per aconseguir que sigui un menjar saludable, atractiu i saborós, que alhora doni pautes d’alimentació adients al nostre alumnat i que els eduqui a menjar de tot amb mesura i educació.

Els monitors i monitores, que també formen part de l’equip de l’escola, donen la cobertura necessària per al bon funcionament del menjador, així com de l’espai de lleure associat.

La figura del dietista i nutricionista com a membre de l'equip escolar, no només per vetllar pel disseny dels menús, la qualitat del menjar o les dietes especials, sinó també per ajudar a proporcionar-los una educació alimentària des de ben petits i alhora atendre dubtes i necessitats de l'alumnat o les seves famílies.

En el menjador, esperem que l’alumnat no només aprengui a menjar correctament de manera saludable, sinó que també aprofitem per treballar aspectes de la cultura local i internacional. A més, també tenim opcions de dietes especials si són necessàries.

 Moltes i molt variades. Les oferim tant per a l’alumnat de l’escola com per a infants i joves de fora de l’escola (des de P2 fins a BAT), i fins i tot per a les famílies, pares i mares, si us hi animeu. Tenim activitats de migdia i de tarda. Les nostres extraescolars giren al voltant dels idiomes, l’esport, la música i l’art, la ciència i la tecnologia, a més d’altres de singulars i especials.

Si voleu informació més detallada sobre les extraescolars, visiteu la secció corresponent.

Els horaris i les pautes de les activitats extraescolars poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

Sí, els EXTRA Summer Programmes, amb múltiples opcions per a totes les edats i adreçats tant a l’alumnat de l’escola com a infants i joves de fora de l’escola. Són especialment recomanables per a la pràctica d’idiomes (anglès, castellà, català o xinès) o per al nou alumnat del centre, per tal que entrin en contacte amb companys i amb l’entorn abans de començar el nou curs.

Les activitats tenen lloc al voltant de l’escola o a Andorra (Naturlandia - Socrates Educa International School). Els programes de llengües també es poden combinar amb d’altres de lleure i d’esport.

D’altra banda, també es poden fer activitats d’hivern, els EXTRA Winter Programmes, que es duen a terme a l’escola o a Andorra (Naturlandia).

Si voleu informació més detallada sobre el tema, visiteu la secció corresponent.

L'oferta d'aquests programes pot alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

L’alumnat aprendrà els tres idiomes més parlats al món: l’anglès, el castellà i el xinès, a més de l’idioma propi del territori, el català.

De P1 a P5: immersió total a l’anglès.

A primària s’aniran introduint el català, el castellà i el xinès, i ja no es deixaran fins al final de l'escolarització.

Podran sortir homologats en tots aquests idiomes en diferents opcions i nivells. Vegeu informació específica sobre el tema.

No. Cal que la família s’entrevisti amb algun dels representants que l’escola designa en aquest sentit, per tal de veure quines necessitats pot tenir l’alumne/a i si les podrem satisfer (currículum, curs, assignatures, idiomes, necessitats especials, etc.). Per a cada cas en concret, i d’acord amb la família, es decidirà el més adient per a cada alumne/a.

No. Tot i que aquesta consideració pot ser valorada moderadament amb diferent mesura si l’alumne/a accedeix a la Socrates Educa International School en edats molt avançades. Ara bé, en cada cas cal que la família s’entrevisti amb algun dels representants que l’escola designa en aquest sentit, per tal de veure quines necessitats pot tenir l’alumne/a i què pot fer per optimitzar la seva entrada al centre.

En cas que detectem la necessitat de suport pel que fa a l’idioma (qualsevol dels vehiculars de l’escola), es faran les consideracions i programes de reforç oportuns, de mutu acord amb la família (dins i fora de l’horari escolar, si s’escau).

Bàsicament haver passat la secundària allà on s’hagi cursat en la versió pròpia (reconeguda) de cada país.

Així mateix, també és important valorar la idoneïtat de fer l’IB en cada cas concret, d’acord amb les expectatives dels estudis universitaris, la destinació i la carrera que voldrà fer cada alumne/a.

De maneres molt diverses. Per com som, per la filosofia del nostre model pedagògic, la Socrates Educa International School convida les famílies a sentir-se part i partícips del projecte educatiu dels seus fills i filles, i això es pot produir  de diferents maneres, entre les quals voldríem destacar: 

Una comunicació fluida, accessible, oberta, honesta i fàcil, tant presencial com virtual.

Un convit al diàleg directe amb l’equip docent, els tutors, l’equip directiu i administratiu.

L’accessibilitat a l’escola: Facilitat per entrar al centre i estar al mateix edifici que els vostres fills i filles. Amb un horari obert per deixar l’alumnat al matí i recollir-lo a la tarda. Poden estar a la cafeteria, a la biblioteca, a zones d’estar i d’espera, anar a comprar a la botiga,etc.

Sovint els pares són convidats a jornades de portes obertes amb els seus fills i filles, participen i expliquen els seus perfils professionals o fan activitats singulars a les aules, entre d’altres activitats, a tots els cursos, des de P1 fins a BAT.

Les famílies també participen en l’organització de la vida escolar mitjançant els clubs: quatre clubs, en què pares i mares s’organitzen d’acord amb l’escola per tirar endavant activitats al voltant de:

-    Club de Serveis a la Comunitat

-    Club de Salut, Ciències i Tecnologia

-    Club d’Art, Cultura i Oci

-    Club d’Esports 

Aquests clubs tenen uns representats que es reuneixen amb la Socrates Educa International School i la Socrates Educa Foundation per parlar del calendari escolar, de les activitats compartides de famílies i escoles, i per organitzar activitats en comú per a tota la comunitat escolar, com ara la Calçotada Socrates Educa International School i la Nit del Mecenatge.

Les famílies també poden participar en diverses activitats extraescolars.