Host Family

Els alumnes dels Boarding Programmes podran seguir els seus estudis lluny de casa en un entorn familiar, còmode i agradable proporcionat per les Hosts families (famílies d’acollida), sempre sota la supervisió del centre. Disposem d’una àmplia cartera de famílies del mateix centre i també externes al voltant de l’escola.

 

Avantatges d’escollir l’opció de Host family:

-       Entorn familiar

-       Disponible a partir d’un sol alumne

-       Possibilitat d’escollir: llengua vehicular a la casa, entorn urbà o rural, distància amb el centre, altres infants o joves a la casa, trets culturals i/o religiosos, animals de companyia…

-       Potencia l’autonomia i la relació dels alumnes amb la família en un entorn més semblant al de casa seva però amb el valor afegit d’una possible immersió a una altra cultura, llengua i tradicions.