Escola en xifres

L’èxit educatiu

Assoliment dels resultats: les múltiples dimensions de l'èxit

Som una escola on l'excel·lència acadèmica s’uneix amb la celebració de diversos èxits i en aquesta pàgina ens centrem en el tema dels "Resultats", incloent-hi l’atenció en les qualificacions com un dels molts indicadors d'èxit dins de la nostra dinàmica comunitat d'aprenentatge. Reconeixem l'esforç, la dedicació i el reeiximent dels nostres estudiants més enllà de la representació numèrica. A través de la vida de l'escola i a les nostres xarxes socials també descobriran la perseverança, la creativitat i la capacitat de col·laboració del nostre alumnat que contribueixen a la definició inclusiva de l'èxit a SEIS.

A l'escola també avaluem el nivell competencial dels nostres estudiants i la seva capacitat de progressar amb el suport de l'orientació docent i pedagògica, així com també la seva capacitat per aprendre de manera autònoma, tenir iniciativa i assumir responsabilitats. Utilitzem diversos indicadors i evidències com avaluacions internes, proves externes tals com les Proves de Competències Bàsiques, proves d'accés a la universitat, Batxillerat Internacional, Diploma Dual dels Estats Units, concursos, participació en debats en les diferents llengües de l'escola, presentacions orals i defensa dels seus projectes, multilingüisme, l’accés a universitats d'arreu del món, la seva capacitat per prendre decisions ambicioses pensant en el seu futur.

Al llarg del curs, parlarem d’aquests resultats, de com aprenen els nostres estudiants i de la seva competència en àrees lingüístiques, matemàtiques i científiques. Reflexionarem sobre com poden pensar críticament, creativament i científicament, comunicar-se, examinar i debatre les seves idees en entorns multilingües. Parlarem de la seva capacitat per aprendre i aplicar els seus coneixements en contextos diversos, del seu grau de satisfacció, de la satisfacció de famílies i docents, dels seus valors personals i socials, de la seva capacitat de relacionar-se i incidir en entorns multiculturals, de la seva flexibilitat, compromís social, solidaritat i cura per la sostenibilitat.

L'èxit dels nostres estudiants contempla molts aspectes diferents, i els mesurem de diferents maneres:

1. Els nostres estudiants obtenen bons resultats acadèmics.

2. Aconsegueixen qualificacions que els permeten triar la universitat o la formació que desitgen.

3. Parlen 4 o més idiomes.

4. Viuen i promouen els valors de Sòcrates Educa.

5. Desenvolupen habilitats per a la vida que els permeten ser adults i ciutadans feliços i realitzats. 

6. Els nostres alumnes poden convertir les idees en realitat.

7. Trobaran el futur professional que més els convingui. 

8. Estan contents, se senten segurs i confien en la seva capacitat de millora.

9. Entenen diferents cultures i maneres de pensar. 

10. Poden afrontar dificultats i superar reptes.

Com a escola, tenim la tasca d'analitzar constantment aquesta informació, per impactar en l'avaluació i la retroalimentació de la nostra intervenció educativa, organització i planificació per, juntament amb el nostre pla de Desenvolupament Professional docent, avançar cap a una millor experiència i èxit educatiu.

Socrates Educa International School és inclusiva - no seleccionem els alumnes per la seva capacitat: cada estudiant és diferent. L'èxit està relacionat amb les persones, el seu potencial i la seva ambició, i l'èxit acadèmic adopta una manera diferent per a tots els nostres alumnes; per descomptat, tenim objectius per a tota l'escola i som ambiciosos com a educadors i com a organització.

Resultats, tendències i comparacions

Estadístiques: Mirem i analitzem els resultats y les estadístiques trimestralment i de cada curs escolar. 

Tendències: També tenim en compte les tendències per veure com ens estem desenvolupant, si estem avançant i com podem millorar. 

Comparacions: Sempre comparem amb els sistemes educatius nacionals i internacionals, i ens plantegem el repte d’estar amb els millors. 

Però abans de mirar les dades, recordin això: Estem molt satisfets amb la naturalesa de la nostra comunitat escolar que és molt complexa. Molts estudiants parlen 4, 5 o 6 idiomes, i estudien en una llengua que no utilitzen a casa, sovint en un sistema diferent del seu, de manera que la cultura i les expectatives poden ser molt diverses. 

Per defecte, passar amb èxit pel nostre procés educatiu, sortir ben equipat amb una bossa plena d'eines (Socrates Educa - skills) per afrontar els pròxims passos, ja és una mesura d'èxit, i els nostres alumni així ho confirmen. 

Com a escola inclusiva, tenim extrems de capacitat i potencial, així com talents molt diferents, tots sota un mateix sostre. 

Així que aquí podeu veure alguns dels nostres titulars: darrere dels titulars sempre hi ha una notícia i no totes les notícies arriben als titulars. Estem convençuts, i ens diuen les evidències, que estem afegint valor de moltes maneres diferents a l'educació dels nostres fills i filles.