Primària

Organitzem les activitats d’aprenentatge en àrees curriculars prioritzant l’aprenentatge cross-curricular (ensenyament transversal entre les diferents àrees del coneixement). L’alumnat aprèn en anglès excepte a les classes de català, castellà i, a partir de tercer, de xinès. El professorat té en compte les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumne/a mitjançant múltiples metodologies i recursos didàctics, la diferenciació didàctica i els suports en petits grups i/o individualitzats.

Promovem la comunicació verbal, textual i oral amb la utilització de gran diversitat de programes, com ara la lectura en veu alta, la lectura guiada, el debat, les entrevistes, la participació en la revista de l’escola, la mentoria de lectura entre diferents edats, etc. Tot plegat per fomentar lectors actius, hàbils en el debat oral i escrit, en la defensa pública dels seus projectes i del pensament propi.

Les activitats de recerca i experimentació (tant a l’aula com al laboratori), a l’hortet, els projectes i reptes i el treball cooperatiu, entre d’altres, apropen les ciències i les matemàtiques al món de l’alumnat. El programa Innovamat i diverses app matemàtiques enriqueixen l’experiència d’aprenentatge de les matemàtiques.

En un entorn internacional amb mestres, famílies i companys/es de diferents nacionalitats, llengües, cultures i costums, l’intercanvi amb altres escoles internacionals permet l’adquisició de nous coneixements, explorar les habilitats comunicatives en diverses llengües i noves maneres de crear vincles amb infants d’altres països.

Som una escola activa i promovem un calendari viu i variat, amb moltes oportunitats d'aprenentatge i de desenvolupament al voltant de les setmanes temàtiques, com la dels avis, la de les ciències, la de les matemàtiques, la de les llengües o la de l'esport. Així mateix, també fem sortides de tipus cultural, rebem visitants i celebrem dies especials, com ara Nadal, Pasqua, el Thanksgiving Day, l’Any Nou xinès, carnestoltes, la Castanyada i Halloween, entre d'altres. Els alumnes fan presentacions i es presenten a concursos locals, nacionals o internacionals. I a final de curs, tanquem l'any amb unes colònies específiques per a cada curs i adaptades a cada edat.