Residence

Els alumnes dels Boarding Programmes podran seguir els seus estudis lluny de casa allotjant-se en una Residència amb altres estudiants, sempre sota la supervisió del centre, en un ambient que propicia la vida en comunitat, en una comunitat de perfil acadèmic, esportiu i internacional.

 

Avantatges d'escollir l'opció de Residència:

 

    -    Entorn amb diversitat d'estudiants i de diferents perfils i procedència

 

    -    Propicia la vida estudiantil durant tot el curs, caps de setmana i festius inclosos (Full Boarding)

 

    -    Potencia l'autonomia personal i la relació amb altres alumnes

 

    -    Ambient internacional i multidisciplinari amb plena immersió lingüística i cultural

 

    -    Opció més adient per grups