Els nostres valors

Igualtat, respecte, llibertat i convivència són alguns dels valors que inspiren el nostre projecte educatiu. Creiem en la igualtat de drets, de deures i d’oportunitats per a tothom; en la solidaritat i la responsabilitat; en el compromís, l’esforç i el rigor; en l’honestedat i l’austeritat personal.

Creiem en la democràcia, la cultura de la pau i la convivència; en els Drets Humans i els Drets dels Infants. Creiem en el respecte a les persones, a la seva diversitat i les diferents opcions personals; en el respecte al medi ambient i l’entorn, a l’autoritat i als béns. I respectem la llibertat de consciència. Creiem en una educació no sexista i aconfessional, tot i que reconeixem la importància del fet religiós. Creiem en la iniciativa, la innovació, la creativitat; en l’alegria i la llibertat.

Fomentar el desenvolupament integral de l’alumne/a com a persona; fer de l’anglès, el català i el castellà les llengües vehiculars del centre; aconseguir que els estudiants assoleixin un nivell alt de xinès, i aplicar les noves tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement per optimitzar el procés de formació, són els compromisos que adquirim amb les famílies que confien en nosaltres. Famílies que volen donar als seus fills i filles una formació de qualitat i orientada a l’excel·lència, i la possibilitat d’accedir a les millors universitats nacionals i internacionals.