Escola bressol i Educació infantil

Els primers anys del procés de formació de l’infant són decisius per al seu futur. Des de P1 fins a P5 l’infant, curiós per naturalesa, troba a la Socrates Educa® International School un ambient estimulant per aprendre, flexible i internacional, capaç d’adaptar-se a les seves necessitats i ritmes de desenvolupament. Amb professorat internacional i immersió total en anglès, l’infant aprèn amb alegria i curiositat mitjançant projectes, centres d’interès, reptes i racons, tant en el seu grup de referència, com en agrupacions flexibles interedats.

El projecte d’aprenentatge de la llengua anglesa permet a l’infant aprendre amb naturalitat i curiositat la prelectoescriptura només en anglès, amb la mateixa facilitat que ho podria fer en la seva llengua materna.

Les activitats d’aprenentatge fomenten el desenvolupament global de l’infant mitjançant activitats lògiques matemàtiques i científiques, psicomotrius, comunicatives, artístiques, etc.

Som una escola activa i promovem un calendari viu i variat, amb moltes oportunitats d'aprenentatge i de desenvolupament al voltant de les setmanes temàtiques, com la dels avis, la de les ciències, la de les matemàtiques, la de les llengües o la de l'esport. Així mateix, també fem sortides de tipus cultural, rebem visitants i celebrem dies especials, com ara Nadal, Pasqua, el Thanksgiving Day, l’Any Nou xinès, carnestoltes, la Castanyada i Halloween, entre d'altres. I a final de curs, tanquem l'any amb unes colònies específiques per a cada curs i adaptades a cada edat.