La cultura de la sostenibilitat

La sostenibilitat és un valor cabdal de la vida escolar i una pràctica i una responsabilitat compartides dia a dia per tota la comunitat educativa. Això es posa de manifest clarament en les tasques de manteniment de l'hort i el jardí que realitzen els alumnes, cosa que fomenta valors com l'ecologia, la disciplina i la responsabilitat.

La cultura del respecte al medi ambient és present en tots els àmbits, des de la manera de pensar, construir i mantenir els edificis, fins a l’organització i funcionament quotidians. L’ús d’energies netes gràcies a plaques solars i fotovoltaiques, el sistema d’aprofitament d'aigües pluvials per regar l'hort, el molí de vent, la separació de residus i la planta de compostatge dels rebuigs orgànics en són bons exemples. Aquesta manera d’entendre i viure la sostenibilitat contribueix a promoure valors com el consum responsable i l’austeritat personal.

L'edifici de l'escola ha obtingut la més alta qualificació possible en matèria de sostenibilitat i l'escola forma part de la Xarxa d'Escoles Verdes.

Image result for escoles verdes logo