Requisits

La matrícula és oberta a totes les famílies que busquen una educació integral per al futur dels seus fills i filles, d’acord amb el model educatiu, els valors i la visió internacional que ofereix l’escola.

Idiomes i adaptació

Un aspecte important que ha de valorar tot alumne/a que entri a l'escola és el coneixement de llengües que té. Per això, en el procés d'amissió revisarem el coneixement de les llengües vehiculars (anglès, català, castellà i xinès), per poder valorar si cal fer cap adaptació o pla especial de benvinguda.

Som una escola inclusiva i no hi ha una prova d'accés concreta* a cap edat. Això no obstant, lògicament, valorarem l'encaix al centre si el nou alumne/a prové d'un altre país o d’un model educatiu amb currículum diferent al nostre, perquè s’adapti i per preparar, conjuntament amb la família i ell mateix, el pla de treball més adient per garantir-li una bona entrada.**

Com a escola inclusiva que som, també oferim suport als alumnes que requereixen un seguiment especial, per tant  cal que en siguem conscients i que en fem una valoració adient durant el procés d'admissió.

*L’ escola pot fer un test per avaluar el nivell de coneixements de l’alumne/a en diferents àmbits.

**L’ escola ofereix programes de suport, aula d'acollida, cursos intensius de posada al dia per als alumnes estrangers/nous i també suport extraescolar en diferents àmbits.

Normativa i uniformes

És important que la família i els alumnes coneguin la normativa bàsica i els valors de l'escola per tal de poder assumir-los com a propis i integrar-se amb tota normalitat a la vida escolar.

L’ escola ha dissenyat uniformes còmodes i pràctics per a nois i noies des de P1 fins a 4t d’ESO. El seu ús és obligatori i cal seguir les recomanacions referents a roba i calçat. L’uniforme es pot adquirir a la botiga de l’escola, que ofereix atenció personalitzada in situ.

Contacta'ns:

Texto alternativo

Texto alternativo