Online School

Els programes en línia permeten als estudiants i les seves famílies rebre una educació d'alta qualitat en línia o en un format híbrid des de qualsevol part del món i independentment de l'estil de vida de l'estudiant. En ambdós casos, hi ha l'opció de gaudir del nostre servei residencial (boarding)

El nostre programa acadèmic garanteix el desenvolupament global de l'estudiant, és interactiu, amb seguiment i orientació personalitzat, immersiu i atractiu, disponible per als estudiants de tot el món, certificat pel sistema educatiu nord-americà i reconegut a la majoria de països.

L'estudiant i la seva família reben un suport constant i una atenció personalitzada per resoldre dubtes, rebre assessorament, orientació, tant en l'aspecte acadèmic com personal i social. A més, a través del programa d’internat, l'alumne pot viure en un entorn acadèmic i atractiu i gaudir de serveis educatius presencials i tallers de desenvolupament i enriquiment a les instal·lacions de l'escola.

El programa en línia pot ser:

   • 100% en línia amb el suport i orientació d'un tutor de l'escola.

   • 75% en línia, 25% presencial amb el suport i orientació d'un tutor de l'escola.

   • American Dual Diploma: programa acadèmic combinat (presencial i en línia). 

Teachers

   • Equip docent americà

   • Tutor SEIS

Proporcionen el suport necessari per a que l’estudiant superi amb èxit els reptes de les assignatures, aprengui a aprendre, a organitzar-se, a ser autònom i capaç d’assumir la responsabilitat del seu desenvolupament acadèmic i personal.

Seguiment de l‘estudiant

   • Programa flexible adaptat a les necessitats i ritme d’aprenentatge de l’estudiant.

   • Plataforma educativa.

L'assistència, la participació i el rendiment de l'estudiant són supervisats de manera rigorosa per garantir que compleix les normes d'assistència obligatòria i que la seva evolució és l'esperada. L'assistència es mesura pel temps que l'estudiant està connectat a la plataforma, així com, mitjançant la presentació de proves, tests, projectes i l'assistència a les classes en directe.

Tutoria

   • Tutor americà (en línia)

   • Tutor SEIS (en línia i presencial)

Assessorament inicial.

Supervisió del ritme d’aprenentatge. Elaboració d’informes sobre la seva evolució.

Tutories a demanda de l’estudiant en horari acordat per abordar els seus dubtes.

Seguiment i acompanyament per part del tutor SEIS del progrès de l’alumnat.

Seguiment amb la família.