Esports

L’activitat física i l’esport constitueixen aspectes essencials del procés educatiu, incideixen de manera directa en la salut, contribueixen a formar la personalitat i ensenyen a viure de manera positiva tant els èxits com els fracassos. Autosuperació, compromís amb un mateix i amb els altres, esperit de sacrifici i capacitat d’entrega són alguns dels valors que afavoreix la pràctica esportiva, ja sigui individual o en equip.

L'escola compta amb instal·lacions magnífiques per a la pràctica de diverses modalitats d'activitat: zona poliesportiva exterior de 3.100 m2, pavelló cobert polivalent i serveis complementaris.

L'alumnat té professorat especialista a totes les edats, tant en esport com en psicomotricitat, així com accés a cursos de natació en els primers anys de primària com a part de l'assignatura d'esport, inclosos en l'horari i la tarifa escolar.

També participem en campionats locals, com les Olimpíades Escolars, i organitzem esdeveniments esportius com la Milla Socrates Educa® International School.

Tenim alumnat especialment orientat a la pràctica esportiva, d'alta competició, que, vingut d'arreu del món, troba a la Socrates Educa® International School el complement acadèmic ideal per dur a terme el seu projecte i preparació (futbol, nàutica, tenis, dansa, etc.).

La Socrates Educa® International School Sports Club afavoreix la pràctica esportiva i la competició amb especial interès pel vòlei, el futbol i el bàsquet com a esports d'equip, i el judo, el ioga, els escacs o el patinatge, entre els individuals. Els destinataris de les activitats esportives són tant els alumnes con els pares i mares i l’staff.