Avís legal

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU manifestan que el domini http://socrateseduca.org/  es propietat de FUNDACIÓ SOCRATES EDUCA, CIF: G-43731256, inscrita al Registre de Fundacions Privades d ela Generalitat de Catalunya amb el número 1928 i d’A.I. FUNDACIO ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP, SLU, amb CIF B55543383, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, en el Tom 2617, Foli 134 i Fulla T-42710. 

Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU no poden assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, Fundació Socrates Educa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de la Socrates Educa International School, estan elaborades per professionals de la Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU, degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de Fundació Socrates Educa poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Fundació Socrates Educa i d’AI Fundació Escola Internacional del Camp, SLU. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Aquesta web és propietat de Fundació Socrates Educa i A. I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU . Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Fundació Socrates Educa, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU de l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU

Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp, SLU   no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. Fundació Socrates Educa i A.I. Fundació Escola Internacional del Camp,   poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.