Quotes d'escolarització adaptades per edats

Les tarifes per escolarització que s’ofereixen a la Socrates Educa® International School són variables en funció de l’edat de l’alumne/a, però sempre se sistematitzen en 10 pagaments iguals al llarg del curs escolar. 

Les quotes parteixen de 450 €/pagament a l’escola bressol i a infantil, i varien de manera creixent segons l’edat a primària, secundària i batxillerat, curs en què també dependran de si volen la titulació de BAT local (homologada per la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i PISA), la titulació IB (International Baccalaureate Diploma) o la doble titulació BAT + IB.

 

La resta de despeses associades a la vida escolar són poques i ben acotades segons la demanda que en fa cada usuari, l’edat i el perfil familiar (famílies nombroses, necessitats especials, etc.): 

-    Material i llibres (un pagament per curs), excursions (aproximadament 3 per curs),

     colònies de final de curs o viatges amb intercanvi (varia des de P1 fins a BAT).

-    Per serveis opcionals, amb diferents tarifes, molt flexibles:

     transport, menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida.

 

Per a la resta, la política de tarifes està pensada per incloure a la quota d'escolarització el màxim de conceptes i valors afegits al llarg de la vida escolar, com ara: natació, el programa específic de lectoescriptura Glifing, tot el material dels petits i els seus recanvis, formació experta de codificació, programació i robòtica, l’aula d’acollida, el servei de suport psicopedagògic, i moltes més opcions que l'escola assumeix i proporciona per garantir, al llarg de tot el curs escolar, un alt nivell de recursos i oportunitats sense que la família se n’hagi de preocupar.

Tenint en compte la diversitat en la combinació de possibilitats, és convenient contactar amb l’escola per consultar el perfil de despesa associat a cada família i les possibilitats d’accedir a descomptes o ajuts per diferents conceptes.

Contacta'ns:

Texto alternativo

Texto alternativo