Batxillerat

El batxillerat és una etapa postobligatòria que obre les portes a l’educació superior. A la Socrates Educa® International School, ho fa equipant els nostres estudiants amb les habilitats i la confiança necessàries per fer-ho amb excel·lència.

Sòcrates Educa®, el nostre model pedagògic propi, posa l’alumnat al centre de l’aprenentatge, sostingut pels pilars de la tecnologia, la sostenibilitat, la internacionalitat i el servei a la comunitat, i promou valors i competències clau per al segle XXI.

Els alumnes que trien estudiar el batxillerat a la Socrates Educa® International School gaudeixen del suport i de l’acompanyament individual d’un professorat en constant formació, que en potencia els talents i els ajuda a perseguir les seves curiositats.

Amb més de deu nacionalitats diferents i provinents de quatres continents, l’alumnat es desenvolupa en un entorn internacional i, dia rere dia, posa en pràctica les seves habilitats interculturals i comunicatives. A més del català, el castellà i l'anglès, a la Socrates Educa® International School també s'estudien llengües com el xinès, l'alemany o el francès, cosa que no només contribueix a la seva mentalitat internacional, sinó que en desperta l’interès i compromís amb la comunitat.

La Socrates Educa® International School ofereix dos programes de batxillerat de qualitat reconeguda: el Programa de Diploma de l’Organització del Batxillerat Internacional (OBI) i les modalitats de Ciències Socials i Ciències i Tecnologia del programa de Batxillerat de la Generalitat de Catalunya. Per a aquells amb ganes d’afrontar reptes i portar al límit les seves capacitats, oferim també l’opció de cursar tots dos programes i obtenir, així, dos diplomes en finalitzar satisfactòriament tots dos cursos.

BATXILLERAT INTERNACIONAL

El Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IBDP) és un programa adreçat a alumnes de 16 a 19 anys que té com a objectiu formar alumnes que tinguin una amplitud i profunditat de coneixement, alhora que busca que creixin en les seves dimensions física, intel·lectual, emocional i ètica.

Al centre de l’educació del Batxillerat Internacional hi ha la promoció de la mentalitat internacional, del perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’OBI i l’ús d’una diversitat d’enfocaments d’ensenyament i aprenentatge. Tot alumne/a que completi el diploma de l’IB ha de demostrar, a través dels components troncals: CAS, TdC i Monografia, que, a més de l’excel·lència acadèmica, està compromès amb el seu entorn i desenvolupament personal, que reflexiona sobre l’origen i la creació de coneixement, i que sap realitzar recerca de manera honesta. Així, la Socrates Educa® International School encoratja la participació en concursos de debat o la participació en el projecte MUN, entre d’altres, que ajuden a la tria de camins per al futur, tant a Espanya com a l’estranger.

L’IBDP obliga, a més, a cursar assignatures de diverses àrees de coneixement, de manera que l’estudiant rep una formació holística.

DIPLOMA DUAL (BATXILLERAT AMERICÀ)

La Socrates Educa® International School ofereix també el Diploma Dual® (Batxillerat americà). D’aquesta manera l’alumnat pot ampliar la seva experiència educativa i internacional. Aquest batxillerat es pot cursar a partir d’ESO2 i fins a BAT1/IB1. Amb el Diploma Dual® s’aconsegueix  la doble titulació: Batxillerat o batxillerat Internacional (modalitat presencial) i, el batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online. Per a més informació: www.academica.school o vídeo presentació.

BATXILLERAT NACIONAL

El Batxillerat Nacional a la Socrates Educa® International School va més enllà de la preparació per a les Proves d’Accés a la Universitat. El nostre objectiu és formar alumnes preparats acadèmicament que, a més, sàpiguen afrontar amb confiança una gran diversitat de situacions comunicatives en qualsevol dels tres idiomes vehiculars de l’escola: català, castellà i anglès. 

Per això els encoratgem a valorar de manera crítica el coneixement que transmetem cada dia i a participar en projectes que fomenten les seves habilitats i talents personals o que els ajuden a descobrir-ne de nous. Concursos de debat, premis de treball de recerca, projectes de col·laboració amb centres de recerca o la participació en el projecte MUN són algunes de les oportunitats que, al llarg dels anys, hem creat per facilitar la tria de camins per al futur, tant a Espanya com a l’estranger.