14. Cal que el meu fill/a tingui un nivell d’anglès molt alt per entrar a la Socrates Educa International School?

14. Cal que el meu fill/a tingui un nivell d’anglès molt alt per entrar a la Socrates Educa International School?
Català

No. Tot i que aquesta consideració pot ser valorada moderadament amb diferent mesura si l’alumne/a accedeix a la Socrates Educa International School en edats molt avançades. Ara bé, en cada cas cal que la família s’entrevisti amb algun dels representants que l’escola designa en aquest sentit, per tal de veure quines necessitats pot tenir l’alumne/a i què pot fer per optimitzar la seva entrada al centre.

En cas que detectem la necessitat de suport pel que fa a l’idioma (qualsevol dels vehiculars de l’escola), es faran les consideracions i programes de reforç oportuns, de mutu acord amb la família (dins i fora de l’horari escolar, si s’escau).