02. Quin és l’horari escolar?

02. Quin és l’horari escolar?
Català

Inici jornada escolar (per a tothom): 8.30 h, de dilluns a divendres.

Fi jornada escolar (per a tothom): 16.30 h, de dilluns a divendres.

Servei d’acollida (opcional): de 7.30 a 8.30 h i de 16.30 a 17.45 h

 

Menjador

Menjador petits (menjador + hora de migdiada o lleure amb monitors/ores):

- Escola bressol (P1 i P2): de 12.00 a 13.00 h + migdiada de 13.00 a 14.00 h

- Infantil (P3 a P5): de 13.00 a 15.00 h (optativament l’alumnat de P3 pot fer la migdiada)

 

Menjador grans (menjador + hora de lleure amb monitors/ores):

- Primer torn (alumnat de 1r a 5è de primària): de 13.00 a 15.00 h

- Segon torn (alumnat de 6è de primària a batxillerat): de 14.00 a 15.00 h (aquest horari té alguna variació per a ESO i BAT).

Els horaris i les pautes del menjador poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.

Transport escolar: Diferents línies d’autocar, totes amb arribada abans de les 8.30 h i amb sortida abans de les 16.40 h. 

Activitats extraescolars: Oferim un ventall molt ampli d’activitats de migdia i activitats de tarda, en un horari que variarà segons l’activitat i les edats de l’alumnat.

Els horaris i les pautes de les activitats extraescolars poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.