09. Quin és el programa de menjador?

09. Quin és el programa de menjador?
Català

El menjador és un espai educatiu més de l’escola. I un espai molt important.

L’alumnat pot escollir quedar-s’hi o no, amb regularitat o esporàdicament. Oferim diferents tarifes que s’ajusten a la voluntat de cada família. Per al servei de menjador combinem diferents serveis de gran qualitat:

La cuina, a mans d’una empresa experta que treballa exclusivament per a la Socrates Educa International School, està supervisada per inspectors externs i propis, i ofereix una dieta revisada i pautada per la nostra pròpia dietista, i elaborada amb productes comprats per l’escola. Controlem tot el procés per aconseguir que sigui un menjar saludable, atractiu i saborós, que alhora doni pautes d’alimentació adients al nostre alumnat i que els eduqui a menjar de tot amb mesura i educació.

Els monitors i monitores, que també formen part de l’equip de l’escola, donen la cobertura necessària per al bon funcionament del menjador, així com de l’espai de lleure associat.

La figura del dietista i nutricionista com a membre de l'equip escolar, no només per vetllar pel disseny dels menús, la qualitat del menjar o les dietes especials, sinó també per ajudar a proporcionar-los una educació alimentària des de ben petits i alhora atendre dubtes i necessitats de l'alumnat o les seves famílies.

En el menjador, esperem que l’alumnat no només aprengui a menjar correctament de manera saludable, sinó que també aprofitem per treballar aspectes de la cultura local i internacional. A més, també tenim opcions de dietes especials si són necessàries.