01. És possible un programa online o sempresencial? I un alumne de fora, pot optar a un programa amb família/residència?

01. És possible un programa online o semipresencial? I un alumne de fora, pot optar a un programa amb família/residència? 
Català

Sí.

Hi ha solucions diverses per a totes aquestes situacions, però com que cada cas és especial i diferent, convé contactar amb el servei d'admissions de l'escola i preguntar pel vostre cas concret.