16. Com participen les famílies en la vida de l’escola?

16. Com participen les famílies en la vida de l’escola?
Català

De maneres molt diverses. Per com som, per la filosofia del nostre model pedagògic, la Socrates Educa International School convida les famílies a sentir-se part i partícips del projecte educatiu dels seus fills i filles, i això es pot produir  de diferents maneres, entre les quals voldríem destacar: 

Una comunicació fluida, accessible, oberta, honesta i fàcil, tant presencial com virtual.

Un convit al diàleg directe amb l’equip docent, els tutors, l’equip directiu i administratiu.

L’accessibilitat a l’escola: Facilitat per entrar al centre i estar al mateix edifici que els vostres fills i filles. Amb un horari obert per deixar l’alumnat al matí i recollir-lo a la tarda. Poden estar a la cafeteria, a la biblioteca, a zones d’estar i d’espera, anar a comprar a la botiga,etc.

Sovint els pares són convidats a jornades de portes obertes amb els seus fills i filles, participen i expliquen els seus perfils professionals o fan activitats singulars a les aules, entre d’altres activitats, a tots els cursos, des de P1 fins a BAT.

Les famílies també participen en l’organització de la vida escolar mitjançant els clubs: quatre clubs, en què pares i mares s’organitzen d’acord amb l’escola per tirar endavant activitats al voltant de:

-    Club de Serveis a la Comunitat

-    Club de Salut, Ciències i Tecnologia

-    Club d’Art, Cultura i Oci

-    Club d’Esports 

Aquests clubs tenen uns representats que es reuneixen amb la Socrates Educa International School i la Socrates Educa Foundation per parlar del calendari escolar, de les activitats compartides de famílies i escoles, i per organitzar activitats en comú per a tota la comunitat escolar, com ara la Calçotada Socrates Educa International School i la Nit del Mecenatge.

Les famílies també poden participar en diverses activitats extraescolars.