03. Quines són les quotes mensuals?

03. Quines són les quotes mensuals?
Català

Les tarifes per escolarització que s’ofereixen a la Socrates Educa International School són variables en funció de l’edat de l’alumne/a, però sempre se sistematitzen en 10 pagaments iguals al llarg del curs escolar.

Les quotes parteixen de 450 €/pagament a l’escola bressol i a infantil i varien de manera creixent segons l’edat a primària, secundària i batxillerat, curs en què també dependran de si volen la titulació de BAT local (homologada per la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i PISA), la titulació IB (International Baccalaureate Diploma) o la doble titulació BAT + IB.

La resta de despeses associades a la vida escolar són poques i ben acotades segons la demanda que en fa cada usuari, l’edat i el perfil familiar (famílies nombroses, necessitats especials, etc.):

-    Material i llibres (un pagament per curs), excursions (aproximadament 3 per curs), colònies de final de curs o viatges amb intercanvi (varia des de P1 fins a BAT).

-    Per a serveis opcionals, amb diferents tarifes, molt flexibles: transport, menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida.

Tenint en compte la diversitat en la combinació de possibilitats, és convenient contactar amb l’escola per consultar el perfil de despesa associat a cada família i les possibilitats d’accedir a descomptes o ajuts per diferents conceptes.