15. Quins requisits s'han de complir per accedir al programa de Batxillerat Internacional?

15. Quins requisits s'han de complir per accedir al programa de Batxillerat Internacional?
Català

Bàsicament haver passat la secundària allà on s’hagi cursat en la versió pròpia (reconeguda) de cada país.

Així mateix, també és important valorar la idoneïtat de fer l’IB en cada cas concret, d’acord amb les expectatives dels estudis universitaris, la destinació i la carrera que voldrà fer cada alumne/a.