13. Cal un examen d’admissió per entrar a la Socrates Educa International School?

13. Cal un examen d’admissió per entrar a la Socrates Educa International School?
Català

No. Cal que la família s’entrevisti amb algun dels representants que l’escola designa en aquest sentit, per tal de veure quines necessitats pot tenir l’alumne/a i si les podrem satisfer (currículum, curs, assignatures, idiomes, necessitats especials, etc.). Per a cada cas en concret, i d’acord amb la família, es decidirà el més adient per a cada alumne/a.