06. Quants alumnes hi ha per classe?

06. Quants alumnes hi ha per classe?
Català

La quantitat d’alumnes per classe és variable segons les edats. Hi ha dos grups per cada nivell, que van des dels 12 alumnes a l’escola bressol fins als 25 a infantil i primària i als 30 com a màxim d’ESO i batxillerat. Aquests volums ens garanteixen la capacitat de relació i socialització ideal per ajudar cada estudiant a trobar en cada moment i edat la solució més adient a les seves necessitats.

De tota manera, aquests són valors màxims que es veuen molt afectats per la metodologia d’ensenyament de la Socrates Educa International School, amb molt professorat i desdoblaments constants.

Els grups i els protocols de relació entre l’alumnat de l'escola poden alterar-se en el marc dels protocols de seguretat adoptats a causa de la covid-19.