Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: D’acord amb el nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, us informem del següent: 

El responsable de les dades que, lliurement, ens heu facilitat és l'Associació FUNDACIÓ SOCRATES EDUCA, amb CIF G43731256 i seu al carrer de Salvador Espriu, s/n, Salou (Tarragona), amb telèfon 977 325 620 i correu electrònic info@socrateseduca.org.

En nom de l'organització, tractem la informació que ens faciliteu per tal de poder oferir-vos el servei sol·licitat.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys que sigui necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació FUNDACIÓ SOCRATES EDUCA estem tractant les vostres dades personals, per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, a rectificar les dades que siguin inexactes o a sol·licitar-ne l’eliminació quan ja no siguin necessàries. Així mateix, sol·licitem la vostra autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.