L’EIC es converteix en la Socrates Educa International School

22-06-2022 12:31

A l’Escola Internacional del Camp emprenem una nova etapa de creixement que ens permetrà guanyar noves capacitats i aprofitar noves oportunitats en benefici del nostre alumnat, la comunitat i el projecte educatiu que promovem.  Aquest pas cap el futur en realitat ve de lluny, però es comença a visualitzar ara amb un canvi de nom. A partir del curs vinent l’EIC es dirà Socrates Educa International School i la Fundació EIC es dirà Socrates Educa Fundation.

Hi un creixent interès dels professionals del món de la educació pel model d’escola que hem desenvolupat. Estem treballant en possibles col·laboracions, intercanvis d’experiències, transferència de coneixements i projectes conjunts. Però per poder progressar en aquests projectes ens cal fer aquest nou pas que ens col·locarà mentalment i simbòlicament en la posició adecuada.

Sòcrates Educa proposa una mirada moderna, fresca, una mirada capaç de respondre a les noves realitats d’un món en canvi constant, amb un model realment adaptable i flexible, ideal per a les escoles de caràcter clàssic. Sòcrates Educa proposa una nova manera de ser internacional que respecta la diversitat cultural i posa en valor les cultures locals.

El mètode es recolza sobre uns pilars ferms, com són el multilingüisme, el coneixement i el respecte a altres cultures, l’ús de les noves tecnologies adequat a cada moment, l’educació en temes mediambientals i de sostenibilitat i en la solidaritat, a través de la relació amb l’entorn social, humà i mediambiental.

Amb el projecte que representa Socrates Educa International School estem aconseguint des del mateix territori projectar els encerts més enllà per compartir-los amb el món, creant una dinàmica que ens anirà situant com un referent en el món de l’educació, amb els beneficis que aquesta posició aportarà directament a l’escola de Salou en tant que centre neuràlgic dels projectes (centre R&D&I i headquarter), uns beneficis que es traduiran en més recursos humans, més recursos pedagògics i més recursos econòmics.