INSCRIPCIONS

Les inscripcions a les activitats extraescolars es realitzen a través de la plataforma Alexia. El compromís d'assistència és trimestral i, per tant, les altes i baixes es realitzen a principis de cada període. 

El calendari del servei d'AE pel curs escolar 23-24 és el següent:

         - 1r TRIMESTRE (del 18 de setembre al 23 de desembre de 2023). INSCRIPCIONS del 4 al 12 de

           setembre de 2023

         - 2n TRIMESTRE (del 15 de gener al 22 de març de 2024). INSCRIPCIONS del 27 de desembre

           de 2023 al 7 de gener de 2024

         - 3r TRIMESTRE (del 8 de abril de 2024 al 21 de juny de 2024). INSCRIPCIONS del 25 de març

           de 2024 al 3 d'abril de 2024