Page 1 - NEW_WINTER_PROGRAMMES
P. 1

new   winter programmmes 2022-2023
    ADVENTURE

    Winter Camp

    Programa íntegrament en anglès  Tarifa /
    Programme run entirely in English  Rate
                     595 €


    PARTICIPANTS: Joves de 12 a 16 anys (ESO 1-4) PARTICIPANTS: teenagers from 12 to 16 years old (ESO 1-4)
    DATES: del 27 (sortida al matí) al 31 de desembre  DATES: from 27th (departure in the morning) to
    de 2022 (arribada al migdia).     30th December 2022 (arrival around midday).
    LLOC: Naturlandia - Andorra.     PLACE: Naturlandia - Andorra.
    ACTIVITATS D’AVENTURA I NEU A L’AIRE  ADVENTURE, SNOW AND OUTDOOR
    LLIURE: a la cota 1600 Airtreck i tirolina, tubby,  ACTIVITIES: Airtreck and tirolina, tubby, sklide,
    sklide, xtrem jump i altres!     xtrem jump and more!
    Jocs i esports en anglès i activitats nocturnes  Games and sports in English and night activities
    com joc de pistes, excursió nocturna i disco. such as cinema, night excursion and disco.

    INCLOU:                INCLUDES:
    • El transport d’anada i tornada a Andorra  • The transport to and from Andorra
    • Els àpats i l’allotjament dels cinc dies  • All meals and accomodation for five days
    • Totes les activitats esmentades   • All the mentioned activities
    • Un obsequi per participant     • A gift per participant    CONTACTE I INSCRIPCIONS  extraprogrammes@socrateseduca.org
    CONTACT AND REGISTRATIONS                   C/ Salvador Espriu, s/n
                   43840 SALOU        www.socrateseduca.org
                   +34 977 325 620      info@socrateseduca.org
   1   2   3